Biologia na czasie 2 Zakres rozszerzony to podręcznik wydawnictwa Nowa Era dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum na profilach przyrodniczych. Obejmuje materiał z zakresu metabolizmu oraz fizjologii i anatomii człowieka, ujęty w przyjaznej dla ucznia i nauczyciela formule. Podzielony na rozdziały pozwala usystematyzować zdobyte informacje, przygotowując tym samym młodego człowieka do matury z biologii. Jest to podręcznik, który umożliwia także samodzielny rozwój i pracę ucznia w domu, zawiera on materiały takie jak:

  • ćwiczenia kontrolne na końcu każdego tematu
  • zadania maturalne z ubiegłym lat
  • testy maturalne po każdym rozdziale

Podręcznik wzbogacony jest o liczne tabelki, wykresy i ilustracje, dzięki którym materiał jest przejrzysty i łatwy w nauce.

  Uczeń poznaje budowę oraz funkcjonowanie każdego z układów człowieka, a na końcu każdego rozdziału zawarto informacje o dotyczących go chorobach, ich przyczynach, objawach oraz profilaktyce. Wybrane schorzenia lub trudne zagadnienia są omówione szerzej na ilustrowanej planszy, co ułatwia prowadzenie lekcji i wytłumaczenie zawartych w podręczniku informacji przez nauczyciela. Rozdziały są przedzielone zbiorami zadań typu maturalnego, a poprzedza je podsumowanie wiedzy zdobytej podczas lekcji i usystematyzowanej w tabeli lub listach punktowanych. Dodatkowo podręcznik za pomocą specjalnego kodu oferuje dostęp do interaktywnej aplikacji Matura-ROM, która zawiera zadania maturalne z biologii. Wspiera ona skuteczne przygotowanie się do egzaminu dojrzałości, pomaga zrozumieć metodykę badań biologicznych i uczy ich prawidłowego przeprowadzania. Pozwala to uczniowi na samodzielny rozwój oraz dostarcza informacji o jego aktualnym stanie wiedzy i postępach w jej zdobywaniu.

   Biologia na czasie 2. stymuluje samorozwój ucznia i pogłębia jego ciekawość świata, wskazując linki do interesujących stron internetowych powiązanych z wybranym zagadnieniem, a także dzięki umieszczonym w książce ciekawostkom. Przydatne terminy biologiczne są wyjaśnione u dołu strony oraz na końcu podręcznika, dzięki czemu uczeń ma szybki dostęp do zweryfikowanych informacji, mogących mu pomóc w rozwiązywaniu zadań.

   Podręcznik jest także dostępny do nabycia z Multimedialnym atlasem anatomicznym “Tajemnice ciała”, który zawiera plansze ćwiczeniowe do utrwalania zdobytych informacji z zakresu anatomii i fizjologii człowieka oraz quizy, dzięki którym uczeń ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w atrakcyjny dla niego sposób. Atlas oferuje także opcję “zobacz więcej”, która pozwala na oglądanie budowy zewnętrznej i wewnętrznej wybranych organów. Stanowi on wsparcie dla uczniów zainteresowanych medycyną oraz pomoc w przygotowaniu się do testów i sprawdzianów, dzięki czemu uczeń może pracować w domu i pogłębiać zdobywaną na lekcjach wiedzę.